Гнучка система навчання

 

Новаторська система навчання, яка дає студентам більше можливостей розвитку.

УІТМ - це перший університет у південно-cхідній Польщі, який змінив свою систему освіти.

  
Всі предмети поділені на три блоки: обов'язковий блок для всіх студентів, факультативний блок відносно до напрямку та факультативний блок відносно до спеціальності, в рамках якого студенти мають можливість обирати предмети. Це дозволяє їм оптималізувати процес профілювання свого власного шляху розвитку.
 
Випускники, маючи конкретні вміння, відповідні до їх зацікавлення, впевненіші у собі на ринку праці. Більше того, студенти, які навчаються на самостійно сформованій спеціальності, зможуть оптимально розвивати свої здібності.
 
Система працює на більшості напрямах навчання І-го і ІІ-го рівня.
 
Всі матеріали, які знаходяться на www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl мають інформаційний
характер і не становлять пропозиції в розумінні ст. 66 Цивільного Кодексу.