Управління людськими ресурсами

ОНЛАЙН-РЕЄСТРАЦІЯ
В рамах навчання на цій спеціальності студенти вивчають поведінку споживачів на ринку товарів та послуг.

Також вони на практиці вчаться використовувати свої знання психології людини, не порушуючи етичні норми, під час створення маркетингової стратегії, підготовки та проведення досліджень на ринку та управління продуктом та маркою.

Програма навчання включає в себе вивчення психологічних механізмів поведінки споживачів. Студенти дізнаються, яким чином споживач сортує рекламні дії, на чому полягає сенсорний маркетинг, як вплинути на підсвідомі механізми споживача під час його прийняття рішення. Також вони ознайомляться зі специфікою прийняття фінансових рішень та буденної економічної поведінки (наприклад, заощадження, страхування, сплата податків). Студенти навчаться проводити кількісні та якісні маркетингові дослідження та ознайомляться з найновішими методами вивчення ринку, використовуючи неврофізіологічні виміри.

Всі матеріали, які знаходяться на www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl мають інформаційний
характер і не становлять пропозиції в розумінні ст. 66 Цивільного Кодексу.