Логістика

Відділ адміністрації і суспільних наук
ОНЛАЙН-РЕЄСТРАЦІЯ

Логістика становить дуже важливий елемент сучасного економічного життя. Ця галузь забезпечує вільний обіг матеріалів і сировини у виробничому процесі, різноманітних вантажів, товарів, туристичного і пасажирського руху.

 

ПАРТНЕР ФАКУЛЬТЕТУ

 
Логістика. Навчання в УІТМ в Жешуві
 
 
Навчання в УІТМ в Жешуві
 
 
Ефективні логістичні системи, створювані і контрольовані освіченими інженерами, становлять необхідний елемент продуктивного управління ланцюгом постачання і скорочення часу очікування клієнта на доставку, ефективності систем виробництва, а також безперебійного товарообігу і пасажирообігу. Знання конкретних методів і технік організації постачання в поєднанні з вмінням використовувати спеціалістичні інформаційні рішення - це необхідні якості компетентних спеціалістів з логістики.
Тільки впродовж останніх двох років кількість вакансій у відділах логістики, транспорту і експедиції на інтернет-сторінках, що публікують оголошення про роботу, зросла вдвічі. 

Мариля Рарус,
експерт Бюро кар'єр УІТМ

 

Вивчай логістику і безкоштовно отримай сертифікат, який підтверджує твої вміння та коштує принаймні 5 тисяч злотих

 
Ти знаєш, що, вивчаючи логістику в УІТМ, ти можеш отримати сертифікат Candidate European Senior Logistician? У цій сфері це важливе підтвердження кваліфікації менеджера з логістики.
 
Виконавши програму навчання і отримавши на захисті диплому оцінку принаймні 4,0, ти зможеш здобути сертифікат, комерційна ціна якого не менше 5 тисяч злотих, не враховуючи підготовчих курсів.
 
Цей сертифікат знадобиться тим, хто відповідатиме за планування, координацію, контроль і розвиток логістики в підприємствах, а також за логістичне консультування. Він підтверджує знання у таких сферах, як: функціонування ланцюгів постачання, управління резервами, складом, транспортом, закупівлями і поставками, а також планування виробництва тощо.
 
Після отримання необхідного професійного досвіду і його позитивної оцінки асесорами, що мають відповідні повноваження, ти матимеш можливість отримати повний сертифікат European Senior Logistician без обов'язку складання екзаменів менеджера в галузі логістики. Підтвердженням відповідної кваліфікації буде диплом УІТМ. 
 
Університет інформаційних технологій і менеджменту в Жешуві є третім вищим навчальним закладом в Польщі (після Університету логістики в Познані і Познанської Політехніки), який успішно пройшов аудит програми навчання з логістики European Senior Logistician. 

European Senior Logistician - це міжнародний стандарт вмінь у сфері логістики Європейської логістичної асоціації (European Logistics Association – ELA). Він є основою міжнародної сертифікації кваліфікації спеціалістів з логістики в 30 країнах, зокрема Європейського Союзу.
 
 

 

На думку експерта

Сертифікат European Senior Logistician визнається і в Європі, і в інших частинах світу, і є підтвердженням кваліфікації менеджера з логістики. Щоб здобути такі повноваження, потрібно скласти 6 іспитів, які охоплюють зокрема тематику ланцюгів постачання, управління ресурсами, складу, транспорту, закупівель і поставок тощо. Окрім цього, потрібно також мати п'ятирічний стаж роботи на посаді менеджера з логістики або консультанта в логістичних проектах. Це серйозний виклик, в тому числі фінансовий. Більшість людей має оплатити курси і тренінги, які мають допомогти їм скласти екзамени, а сама спроба складення іспитів коштує 5 тисяч злотих. Щонайменше стільки заощаджує випускник інженерного навчання, програма якого офіційно визнається еквівалентною. Варто підкреслити, що сертифікати European Senior Logistician в Польщі має всього кілька сотень спеціалістів. Тому кожен, хто має такий документ, отримає можливість вирізнятися на ринку праці.
 
доктор інженер Кшиштоф Ферет
власник сертифікату European Senior Logistician
 
 

 

 В програмі навчання:

 • проектування, розпізнавання, діагнозування і моніторинг логістичних процесів;

 • управління процесами, а також ефективними та еластичними виробничими системами;

 • управління складськими поверхнями, логістика дистрибуції і поставок;

 • організація експедиційних центрів;

 • системи виробничого і складського транспорту;

 • логістичні тренінги за участі професіоналів галузі; 

 • ділові ігри.

 Із повною програмою навчання на цьому факультеті можна ознайомитись тут.

 


 

 • Дізнайся про факультет більше!
 • Відвідай ЗАНЯТТЯ
 • Відвідай СЕМІНАР
 • Послухай ВИКЛАДАЧА

 Є дві важливі причини, чому варто вивчати логістику. Перша полягає у тому, що після закінчення факультету логістики ти матимеш хороші перспективи працевлаштування, оскільки потреба в працівниках у цій галузі постійно зростає. Одним із основних викликів, які стоять сьгодні перед бізнесом і не зникнуть у майбутньому, є управління ланцюгом постачання і подолання труднощів, пов'язаних з високими вимогами клієнтів щодо швидкості і надійсності постачання та товарами й виробництвом, що часто знаходиться в іншій частині світу. Без спеціалістів з логістики це зробити неможливо.

Друга причина у тому, що логістика - це дуже цікавий, інтердисциплінарний напрям навчання, який дає можливість отримати знання і опанувати вміння у сфері системної інженерії, дизайну процесів, маркетингу, менеджменту та економіки. Випускники логістики мають набагато глибші знання на тему функціонування підприєств, ніж ті працівники, які закінчили навчання на факультетах вузької спеціалізації.

доктор Кшиштоф Ферет, Кафедра процесної інженерії

 


 

Сертифікати, які ти можеш отримати під час навчання:

 


 

Вивчаючи логістику, ти отримуєш додаткову можливість здобути сертифікати, що підверджуватимуть твою високу кваліфікацію:

Підготовка до екзаменів для отримання сертифікату проводиться в процесі навчання в рамках навчальних програм, а, закінчуючи навчання, ти вирішуєш, чи використати цю можливість, чи ні.

 


 

Логістика в УІТМ – практична модель навчання

Під час навчання студенти вивчають ряд предметів згідно практичної моделі навчання під наглядом професіоналів галузі.

Переваги для студентів:

 • на заняттях з управління продукцією і послугами ти ознайомишся із правилами проектування і управління виробничими системами, вивчиш методи, техніки та інструменти найчастіше використовуваних концепцій організації і оптимізації сфери виробництва, зокрема Lean Manufacturing, Kaizen, BPR, TQM. Ти також навчишся вести стандартну документацію, ідентифікувати і виключати марнотратство, вирішувати якісні проблеми;

 • на заняттях з економіки транспорту ти ознайомишся із теоретичними і практичними умовами функціонування галузі, вадами і перевагами окрем, а також використовувати формулу INCOTERMS на практиці. В рамках case study ти вирішуватимеш проблеми, пов'язані з оптимізацією маршрутів, прогнозування попиту і оцінки вартості траснпортної послуги;

 • на заняттях з комп'ютерної симуляції логістичних процесів ти навчишся створювати симуляційні моделі виробничих і транспортних процесів, параметризувати ці процеси, готувати варіанти оптимізаційних рішень і проводити експерименти на створених моделях, формуючи вміння моделювання, аналізу, оцінки ризику і прийняття рішень водночас з передбаченням їх наслідків;

 • в рамках логістичного тренінгу студенти пізнають різні сфери і аспекти сектору TSL на практиці, зокрема галузь логістики поставок, дистрибуції, логістики виробництва, транспорту і експедиції. В рамках case study ти вирішуватимеш логістичні проблеми, пов'язані з управлінням ресурсами, плануванням виробництва чи вибором відповідного виду транспорту; 

 • в рамках ділових ігор студенти вчаться працювати з найпопулярнішою на ринку траспортною біржою TRANS, керувати транспортним флотом, управляти виробничо-логістичними проектами, оптималізувати процеси управління виробничою фірмою;  

 • в рамках літньої логістичної школи ти ознайомишся на практиці з використанням інструментів інформаційних технологій, які допомагають у виконанні логістичних функцій підприємств, зокрема симуляторами логістичних процесів, програмним забезпеченням SAP, професійними функціямии MS Excel, транспортними біржами.

Окрім цього, свої вміння і кваліфікацію ти зможеш вдосконалювати, відбуваючи виробничу практику в інституціях і організаціях сектору транспорту, експедиції і логістики, у фірмах з асоціацій Авіаційна долина і Automotive.

Важливо! Заняття ведуть професіонали з багаторічним досвідом роботи: спеціалісти з логістики, митні агенти, аналітики бізнес-процесів, експедитори, менеджери кайдзен і ощадливого виробництва, менеджери якості.

 


 

Інженерне навчання триває 7 семестрів і закінчується триманням ступеня інженера.

Випусник, який отримав ступінь інженера, може продовжувати навчання на магістратурі з економіки на спеціальності логістика і виробничий менеджмент.

 


 

Це сорокагодинний тренінг на тему симуляції логістичних систем за допомогою програмного забезпечення FlexSim і управління фірмою з використанням інформаційної системи SAP ERP, який проводиться професіоналами і експертами у галузі логістики. У програмі передбачено також навчальний візит до логістичного підприємства.

Метою тренінгу є поглиблення знань студентів у сфері логістики.

Більше інформації: кафедра процесної інженерії (тел. +48 17 866 15 26).

Всі матеріали, які знаходяться на www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl мають інформаційний
характер і не становлять пропозиції в розумінні ст. 66 Цивільного Кодексу.