Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Економіка та державне управління

Відділ адміністрації і суспільних наук
REKRUTACJA ON-LINE

ОКРЕМИЙ НАПРЯМ НАВЧАННЯ (реалізується, починаючи від І семестру)

Безпека у бізнесі та державному управлінні

Спеціалістів у галузі внутрішньої безпеки є багато, але особливо затребуваними є ті, то вміє ефективно запобігати сучасним загрозам у веденні підприємнцької діяльності, а також забезпечувати безперебійну і безпечну роботу органів державної адміністрації. Партнерами факультету, на якому реалізується дана спеціальність, є: G2A Arena, Міжнародна асоціація шкіл та інститутів управління (International Association of Schools and Institutes of Administration), а також Центральний осередок інформаційних технологій (Centralny Ośrodek Informatyki).

 

Передбачення і протистояння хакерським атакам, захист персональних даних, безпека перебігу інформації в підприємстві, в тому числі секретної - це пріоритетні цінності, які сьогодні особливо оберігаються. Спеціальність Безпека у бізнесі та державному управлінні - це унікальний напрям навчання, який дасть тобі можливість опанувати знання, необхідні для запобігання і швидкого діагнозування зовнішніх і внутрішніх загроз у функціонуванні органів державного управління і приватних фірм, а також ефективного їх подолання.
 

Пропонована програма навчання включає зокрема такі предмети:

 • кризовий менеджмент;

 • кіберзлочинність; 

 • політика безпеки інформації та фінансів;

 • забезпечення безпеки людей та захист об'єктів і майна;

 • безпека в е-бізнесі.

 

Ми навчимо тебе:

 • аналізувати зовнішні і внутрішні загрози у функціонуванні органів державного управління;

 • аналізувати зовнішні і внутрішні загрози у веденні підприємницької діяльності;

 • співпрацювати з різними інституціями у кризових ситуаціях;

 • запобігати кіберзлочинності;

 • забезпечувати безпеку особистих даних і секретної інформації;

 • забезпечувати безпеку фінансових даних;

 • забезпечувати безпеку телеінформаційних систем;

 • вести діяльність у галузі забезпечення безпеки людей, захисту об'єктів і майна;

 • управляти безпекою та гігієною праці.

 
Заняття на цій спеціальності ведуть професіонали - працівники фірм, які надають послуги у сфері захисту людей та майна, працівники органів державної адміністрації, зокрема спеціалісти у галузі кризового менеджменту, а також працівники приватних фірм, які відповідають за охорону інформаційних систем та експерти із захисту персональних даних та сектретної інформації з багаторічним досвідом. 
 

Після навчання

Випускник цієї спеціальності може працювати на посаді незалежного експерта з безпеки персональних даних і захисту інформаційних систем в органах державної адміністрації і приватних фірмах, спеціаліста з питань кризового менеджменту в органах державної адміністрації.Ти зможеш також розпочати власну підприємницьку діяльність і надавати послуги у галузі захисту людей та майна. 
 

Сертифікати, які ти можеш отримати під час навчання:

Сертифікат e-DOK – який ми видаємо спільно з Центральним осередком інформатики. Цей документ підтверджує вміння управління документами і завданнями працівників в органах державної адміністрації.
 
Сертифікат Legislator – який видається спільно з ТзоВ ABC PRO і підтверджує вміння обслуговування редактора нормативних актів XML Legislator Standard.
 

Партнери факультету

 • Центральний осередок інформаційних технологій у Варшаві, який дає можливість отримати сертифікат у галузі е-управління.

 • Міжнародна асоціація шкіл та інститутів адміністрації (IASIA, International Association of Schools and Institutes of Administration). Завдяки цій співпраці, студенти УІТМ мають багато можливостей навчання за обміном в університетах-членах IASIA.

 • Виставково-конгресний центр Підкарпатського воєводства в Ясьонці.


 

Управління фірмою

Сектор приватних підприємств є важливим елементом економіки. Тому на ринку праці постійно шукають спеціалістів для обслуговування приватних фірм, які не лише вільно володіють знанням законодавства, але також успішно контактують із органами державної адміністрації та ознайомлені із сучасною економікою.

Не хочеш бути безробітним? Відкриття підприємницької діяльності – це також спосіб реалізувати власні ідеї та здобути професійну незалежність. Спеціальність управління фірмою дає можливість набути: потрібні вміння з основ функціонування економіки та державної адміністрації, практичні вміння для адміністративно-юридичного обслуговування підприємств (в тому числі online), відкриття власної діяльності, визначення сприятливих умов та ризиків економічного оточення, а також пошуку фінансування для розвитку своєї фірми.

Ми навчимо тебе аналізувати тренди в економіці, основ підприємництва, створювати бізнес-план, відкривати підприємницьку діяльність, вести адміністративну документацію, торговельну кореспонденцію, аналізувати контракти та управляти персоналом.

 


 

Сертифікати, які ти можеш отримати під час навчання:

Сертифікат e-DOK – який ми видаємо спільно з Центральним осередком інформатики. Цей документ підтверджує вміння управління документами і завданнями працівників в органах державної адміністрації.

Сертифікат Legislator – який видається спільно з ТзоВ ABC PRO і підтверджує вміння обслуговування редактора нормативних актів XML Legislator Standard.

 


 

Партнери факультету

 • Міжнародна асоціація шкіл та інститутів адміністрації (IASIA, International Association of Schools and Institutes of Administration). Завдяки цій співпраці, студенти УІТМ мають багато можливостей навчання за обміном в університетах-членах IASIA.

 • Асоціація досліджень джерел та функцій права „Fontes”. Студенти можуть відробляти виробничу практику в асоціації, а також брати участь у всепольських конкурсах дослідження джерел та функцій права.

 

Факультет економіки та державного управління в УІТМ – це єдиний такий напрям навчання на Підкарпатті та один з небагатьох в Польщі, вивчаючи який студенти здобувають знання та вміння в галузі економічних наук та наук про адмінстрацію. Економіка та державне управління - це співзалежні сектори, тому у зв’язку з економічним зростом знання основ функціонування цих секторів є дуже важливим як для приватних підприємців, так і для державних установ.

Ми володіємо багаторічним досвідом навчання у сфері так званої е-адміністрації. Тому важливим елементом програми навчання на даній спеціальності є також заняття в комп’ютерних лабораторіях, які дозволяють набути вміння електронного обслуговування справ приватних підприємців та органів державної адміністрації. Заняття закінчуються отриманням сертифікатів.

Заняття на цій спеціальності ведуть професіонали, які працюють в органах державної адміністрації та місцевого самоврядування, а також успішні приватні підприємці з багаторічним досвідом.

 


 

В програмі навчання:

 • електронне обслуговування підприємницької діяльності;

 • державна підтримка інновацій;

 • пошук фінансування для підприємств;

 • управління персоналом;

 • основи підприємництва.

 


 

Після навчання

 

Після завершення навчання випускник зможе працевлаштуватися як незалежний підприємець, в органах державної адміністрації та місцевого самоврядування на посадах: спеціаліста з контролю, адміністратора у справах регулювання, державних замовлень. Також він зможе здійснювати адміністративно-юридичне обслуговування приватних підприємств.

 

Спеціальність реалізується, починаючи від четвертого семестру бакалаврату.

 

Економіка і місцеве самоврядування

Ефективна реалізація державних завдань органами місцевого самоврядування неможлива без співпраці з підприємцями. З одного боку органи місцевого самоврядування повинні сприяти локальній економіці, створюючи оптимальні умови для розвитку підприємництва, а з другого – передавати приватним підприємцям частину реалізації своїх державних обов’язків.

Спеціальність економіка і місцеве самоврядування дозволяє випускникам отримати знання та практичні вміння у сферах права, економіки та управління, необхідні для адміністративної роботи в органах місцевого саморвдування, відкриття власного бізнесу та для роботи на посаді спеціаліста з адміністративно-юридичного обслуговування підприємств та державних замовлень.

 


 

В програмі навчання:

 • приватизація державних завдань;

 • державні стратегії та політика;

 • державний менеджмент;

 • структура органів державної адміністрації;

 • державна допомога;

 • спеціальні економічні зони;

 • державні замовлення.

 

Ми навчимо тебе визначати потреби місцевих підприємств, аналізувати місцеві економічні тренди, шукати фінансування для розвитку фірми, створювати бізнес-план, обслуговувати фірми, які здійснюють свою діяльність у спеціальних економічних зонах, вести адміністративну документацію, а також документацію державних замовлень.

 


 

Сертифікати, які ти можеш отримати під час навчання:

 • Сертифікат e-DOK – який ми видаємо спільно з Центральним осередком інформатики. Цей документ підтверджує вміння управління документами і завданнями працівників в органах державної адміністрації.

 • Сертифікат Legislator – який видається спільно з ТзоВ ABC PRO і підтверджує вміння обслуговування редактора нормативних актів XML Legislator Standard.

 


 

Партнери факультету
 • Міжнародна асоціація шкіл та інститутів адміністрації (IASIA, International Association of Schools and Institutes of Administration). Завдяки цій співпраці, студенти УІТМ мають багато можливостей навчання за обміном в університетах-членах IASIA.
 • Асоціація досліджень джерел та функцій права „Fontes”. Студенти можуть відробляти виробничу практику в асоціації, а також брати участь у всепольських конкурсах дослідження джерел та функцій права.

 

Факультет економіки та державного управління в УІТМ – це єдиний такий напрям навчання на Підкарпатті та один з небагатьох в Польщі, вивчаючи який студенти здобувають знання та вміння в галузі економічних наук та наук про адмінстрацію. Економіка та державне управління - це співзалежні сектори, тому у зв’язку з економічним зростом знання основ функціонування цих секторів є дуже важливим як для приватних підприємців, так і для державних установ.

 

Ми володіємо багаторічним досвідом навчання у сфері так званої е-адміністрації. Тому важливим елементом програми навчання на даній спеціальності є також заняття в комп’ютерних лабораторіях, які дозволяють набути вміння електронного обслуговування справ приватних підприємців та органів державної адміністрації. Заняття закінчуються отриманням сертифікатів.

 

Заняття на цій спеціальності ведуть професіонали, які працюють в органах державної адміністрації та місцевого самоврядування, а також успішні приватні підприємці з багаторічним досвідом.

 


 

Після навчання

Після закінчення навчання ти зможеш працевлаштуватися в органах державної адміністрації та місцевого самоврядування (наприклад, у міських, районних та обласних радах) на посадах, пов’язаних із обслуговуванням підприємств, або спеціаліста з контролю, з регулювання державних замовлень, керівника проекту (project manager) або відкрити власну підприємницьку діяльність.

 

Спеціальність реалізовується, починаючи від четвертого семестру бакалаврату.

Транскордонна економіка

Прикордонне географічне положення Підкарпаття має бути тим чинником, що пришвидшує розвиток регіону, завдяки підтримці міцних економічних зв’язків із сусідніми регіонами України та Словаччини. При цьому міжнародна економічна співпраця вимагає знань та вмінь від усіх учасників транскордонного товарообігу. Особливе значення має інтенсифікація торгівельної спрівпраці з Україною, для якої Польща є першою державою, яка входить до митної території Європейського Союзу. Правила, що використовуються у Польщі, є правилами цілого ЄС, без ознайомлення з якими ані український, ані польський партнер не зможуть вести ефективну транскордонну діяльність.

Завданням університету в таких умовах є навчити студентів сприймати державний кордон не як обмеження, а як своєрідного союзника у торгівельних планах. Наші студенти під нас навчання вивчають низку правових та фінансових аспектів торгівельної діяльності, економічні свободи ЄС, які визначають характер та інтенсивність обігу товарів та послуг на території ЄС та з третіми країнами. Митне регулювання ЄС уможливлюють торгівельного обмін між ЄС та третіми країнами, такими як: Україна, Росія, США, Китай, Індія та Японія.

Для студентів з України, а також з інших країн, які планують стати членом ЄС, надззвичайно важливим є факт, що ця спеціальність дає їм виняткову можливість вивчити митне законодавство ЄС, котре колись стане інтегральною частиною системи нормативних актів їхньої батьківщини.

Навчання на спеціальності транскордонна економіка дає можливість зустрітися із різними фахівцями: директорами фірм, спеціалістами з кадрових справ, логістами, а також з представниками органів митної служби. Ми даємо студентам не лише теоретичні знання, але й також практичні вміння, які знадобляться їм у майбутній професії.

Знання європейських та державних правил товарообігу, митних процедур, а також правил функціонування сучасних органів державної адміністрації та бізнесу (власне цьому ми навчаємо наших студентів!) дозволить тобі вдало конкурувати на ринках працевлаштування по обидві сторони кордону Європейського Союзу. Ми підкажемо тобі, де знайти роботу!

© 2011 - 2018 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.