Управління

Освіта у сфері управління високо цінується працедавцями. Прослідковується також чітка тенденція щодо пошуку спеціалістів у сфері управління, які додатково володіють знаннями та вміннями в галузі е-адміністрації.

ПАРТНЕР НАПРЯМУ
Товариство з досліджень джерел та функцій права „Fontes”
 
 
 
З кожним роком зростає кількість адміністративних справ, які виконуються в державних установах електронним шляхом. Реалізація плану інформатизації громадських послуг не може існувати без фахівців, які будуть поєднувати знання ефективного функціонування організації, знання сучасних технологій та вільне володіння іноземними мовами. У відповідь даним прогнозам та потребам ринку праці, наш університет, будучи першим в регіоні, розпочав практичне навчання персоналу для громадського управління, а також в галузі е-адміністрації. На лекціях ти будеш мати можливість пізнати такі традиційні проблеми, як компетентність органів управління та принципи адміністративного судочинства. У свою чергу, практичні заняття, проекти, навчальні ігри будуть спрямовані на формування вмінь та соціальних навичок, які потрібні для праці державного службовця.
 
Гнучка система навчання
     Всі предмети на факультеті Управління будуть поділені на два блоки: головний - обов'язковий для всіх, а також факультативний (за напрямком і спеціальністю), у рамках якого студенти матимуть можливість вибору предметів. Протягом всього навчання студенти зможуть вибрати понад 30% предметів. Роблячи свій вибір,студенти враховуватимуть свої індивідуальні схильності. Така система навчання зоптималізує процес профілізації власного розвитку. Випусники з конкретними уміннями і зацікавленістю, будуть краще радити собі на ринку праці. Більш того, студенти, дістаючи профільовану освіту, зможуть розвинути свої здібності
 
     Навчання на І-му рівні в рамках різних спеціальностей допоможе студенту ввійти у світ різноманітних адміністративних питань між іншими з громадського права, фінансового права, правопорушень та кримінології, а також правових та економічних аспектів охорони навколишнього середовища.

Навчання І-го рівня - 6 семестрів ( бакалавр)

Спеціальності:

Можливі професії:

 • Член управління фірм, що функціонують в Європейському союзі
 • Працівник закладів та агенцій Європейського союзу
 • Працівник державної адміністрації та місцевого самоврядування
 • Експерт в податковій системі
 • Фінансовий радник підприємства
 • Працівник дипломатичних служб
 • Посередник в кругообігу нерухомості
 • Спеціаліст з питань громадської адміністрації
 • Інспектор з питань безпеки і гігієни праці
 • Експертом в підприємствах, котрі співпрацюють з країнами Європейського Союзу і їх органами
 • Працівником непублічної адміністрації
 • Працівником позаурядових організацій
 • Працівником спеціальної адміністрації
Продовження навчання
Працівники І-го рівня навчання можуть продовжити навчання на ІІ-му рівні в УІТМ, зокрема, на напрямі Управління.
 
 
 
Всі матеріали, які знаходяться на www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl мають інформаційний
характер і не становлять пропозиції в розумінні ст. 66 Цивільного Кодексу.